Lucht en gas wassen

Het respecteren van de milieunormen voor bepaalde gasvormige lozingen verplicht de fabrikanten soms processen toe te passen voor het wassen van de lucht of het neutraliseren of wassen van deze gassen.

exelio voert een grondige studie uit van uw toepassing en realiseert bedrijfsklare installatie (“sleutel op deur”) voor de zuivering van deze afvalgassen zodat de uitstoot in de atmosfeer aan de normen terzake voldoet.