Laag potentieel energie terugwinning

Laagwaardige energie betekent dikwijls een belangrijke bron van uitstoot en verliezen. exelio bestudeert biedt gehelen aan voor het terugwinnen en benutten van dit soort energie.

Terugwinning van proceswarmte

Bepaalde processen wekken grote hoeveelheden warmte op. Door de integratie van warmtewisselaars is het mogelijk deze aanvankelijk verloren energie terug te winnen en te benutten :

  • proceskoeling
  • nuttig gebruik van de warmte die bij koeling ontstaat
  • terugwinningskringen

Plaatsing van warmtewisselaars voor het terugwinnen van energie, economisers en condensors

De installatie van warmtewisselaar voor het terugwinnen van warmte uit de rookgassen maakt het mogelijk het maximum uit de primaire energie te halen.

De installatie van een condensor zorgt voor een terugwinning van de resterende condensatiewarmte in de rookgassen.