Vernieuwing, performanties optimalisering

Behoeften en technieken evolueren snel. exelio past uw installaties aan en verwezenlijkt uw renovatieprojecten (“revamping”). Deze projecten verlopen over het algemeen in meerdere fasen.

Een renovatieproject vergt altijd een uitgebreide multidisciplinaire aanpak. exelio is de ideale partner voor deze projecten met uiteenlopende technische facetten.

exelio hecht bijzonder veel belang aan de optimalisatie van de werking, de automatische exploitatie van uw processen en de ontlastingsmogelijkheden.

De interventiedomeinen van exelio lopen sterk uiteen :

  • exploitatiebalans en kostencontrole
  • meting van de werkingsparameters (audit)
  • wijziging en uitbreiding van installaties
  • aanpassing van de productie aan de nieuwe behoeften
  • optimalisatie van elementen voor de regeling van processen
  • optimalisatie van de elementen voor de automatische werking
  • optimalisatie van de exploitatie en ontlasting