Hoog potentieel energie rationeel gebruik

exelio heeft zich gespecialiseerd in de studie, het ontwerp en de verwezenlijking van uw installaties voor de productie en de verdeling van warmte en koude. Een diepgaande allesomvattende studie van uw behoeften maakt het mogelijk een verstandige keuze te maken van de toe te passen technieken en een optimale exploitatie van hoogwaardige primaire energie.

Warmteproductie : warm water, stoom, stookolie, elektriciteit …

Volgens de behoeften en het gevraagde energetische potentieel van uw installaties verwezenlijkt exelio uw installaties voor de productie van warmte door de recentste technologieën die momenteel op de markt te verkrijgen zijn toe te passen :

 • stookketels met water als warmtetransporterend medium
 • stookketels met stoom als warmtetransporterend medium
 • stookketels met olie als warmtetransporterend medium
 • elektrische ketels
 • branders

Stookinstallaties en randapparatuur

Als ontwerper, bouwer en installateur staat exelio in voor de totale integratie van uw stookinstallatie vanaf de inrichting van uw lokalen tot en met de verdeling van de geproduceerde warmte naar de gebruikers.

exelio neemt alle onderdelen van een stookinstallatie op zich, met name :

 • de bouw of de inrichting van de lokalen
 • de opslag en het transport van de brandstoffen
 • de bereiding van het water door een waterontharder
 • de bereiding van het water door osmose, elektrodeïonisatie (EDI)
 • ventilatietechnieken
 • de bescherming van de installaties en van de lokalen (gasdetectie, branddetectie…)