Water, essentieel vector voor uw industriële activiteiten

Water is de bron van alle levensvormen… Het bestaan van exelio is eveneens heel nauw gekoppeld aan water, het vitale element voor de ontwikkeling van de mens en de industriële activiteit van onze onderneming.

exelio biedt oplossingen aan op maat en als “sleutel op de deur” (bedrijfsklaar) voor het behandelen en recycleren van uw industrieel afvalwater of dat van gemeenschappen.

Onze ontwerpen zijn het resultaat van een multidisciplinaire studie volgens meerdere criteria. Onze overwegingen draaien allemaal rond:

  • maximale zuiveringsprestaties
  • zo gering mogelijke investeringskosten (CAPEX – capital expenditure)
  • zo gering mogelijke exploitatiekosten (OPEX operational expenditures)
  • een maximale veiligheid van het exploitatiepersoneel
  • een verzorgde integratie in het landschap

Dat water “blauw goud” genoemd wordt, is vandaag werkelijkheid geworden en zal dit in de toekomst nog meer worden.

exelio helpt u de uitdagingen van het economisch en maatschappelijk verantwoord beheer aan te gaan.