Andere technologieën

Volgens de aanvragen van de klanten voert exelio installaties uit waarin de volgende behandelingen zijn inbegrepen :

 • de mechanische zuiveringen (roosters voor het tegenhouden van kleine vaste stoffen, ontvetting…)
 • ontijzering en demanganisatie
 • eliminatie van zwevende materialen door filtratie (zand, hydroanthraciet) d.m.v. zwaartekracht of onder druk
 • eliminatie van pesticiden door filtratie op actieve koolstof
 • denitrificatie op ionenwisselende harsen
 • ontsmetting (met chloor of UV)
 • omgekeerde osmose, micro- of ultrafiltratie
 • bioreactoren met membraan (BRM)
 • coagulatie, floculatie, decantatie
 • afscheiding van vetten door flotatie
 • voorbereiding en dosering van het uitvlokkingsmiddel (vloeistoffen of poeder)
 • mechanische dehydratatie van het slib d.m.v. centrifuge, filterpers of bandfilter
 • het kalken van het slib
 • verdamping onder vacuüm