Aërobe biologische water zuivering

exelio is specialist in de zuivering van huishoudelijk afvalwater voor kleine en middelgrote gemeenschappen (van 250 tot 5000 IE).

Wij kiezen en ontwerpen de processen naargelang van de te bereiken prestaties, de beschikbare plaats, de te respecteren budgetten, de integratie in het landschap…

De pamco®-biorotoren

exelio vervaardigt en commercialiseert de pamco®-biorotoren.

De voordelen van een behandelingsinstallatie waar de pamco®-biorotoren in geïntegreerd zijn, zijn talrijk :

 • goede prestaties op het vlak van zuivering
 • compacte installaties die altijd erg ergonomisch zijn voor de exploitant
 • een merkwaardige weerstand tegen belastingswisselingen
 • heel geringe exploitatiekosten
 • een uitstekende integratie in het landschap

Onze zuiveringsstations waarin de pamco®-biorotoren zijn ingebouwd zijn ideaal voor kleine en middelgrote gemeenschappen (100 tot 3000 IE).

Twee oplossingen zijn mogelijk :

 • exelio maakt de studie en bouwt de hele installatie inclusief de pamco®-biorotoren.
 • exelio verkoopt het biorotor-product alleen of met de kuip en de afdekking erin geïntegreerd. In dit geval kunnen onze klanten ook gebruik maken van onze adviezen voor de volledige installatie.

Meer informatie over de pamco®-biorotoren is te vinden in de rubriek pamco

Geactiveerd slib

exelio verwezenlijkt zuiveringsstations met geactiveerd slib :

 • met een van de biologische kuip gescheiden klaring van het water (“traditioneel” geactiveerd slib)
 • van het type SBR (sequential biological reactor – sequentiële biologische reactor)

De voordelen van een “traditionele” installatie met geactiveerd slib van exelio zijn :

 • goede prestaties op het vlak van zuivering
 • compacte installaties die altijd erg ergonomisch zijn voor de exploitant
 • beheerste exploitatiekosten
 • een uitstekende integratie in het landschap

Een “traditionele” exelio-installatie met geactiveerd slib is ideaal voor de kleine en middelgrote gemeenschappen (250 tot 5 000 IE).

De voordelen van een installatie met geactiveerd slip (SBR) van exelio zijn:

 • zeer compacte installaties
 • minimale investeringskosten
 • geoptimaliseerde zuiveringsprestaties en exploitatiekosten

Een exelio-installatie met geactiveerd slib van het type SBR is ideaal voor biologisch afbreekbaar industrieel afvalwater.

 

 

 

 

Zuiveringinstallatie d.m.v. planten, filters beplant met riet

In associatie met het atelier Reeb uit Straatsburg stelt exelio zuiveringsinstallaties voor met planten (rietveld) voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater of voor bepaalde soorten industrieel afvalwater.

De voordelen van een zuiveringsinstallatie met behulp van planten zijn:

 • zeer eenvoudige installaties, met een minimum aan uitrusting, die uiterst weinig onderhoud en reparatie vergen
 • goede zuiveringskwaliteit
 • gedurende minstens 10 jaar is het niet nodig om het slib te verwijderen aangezien het uit het water gehaald materiaal een goede organische meststof vormt
 • eenvoudige installaties die opmerkelijk goed belastingsschommelingen aankunnen
 • minimale geurhinder dankzij het in hoofdzaak aërobe proces
 • al meer dan 20 jaar referenties (in Frankrijk)
 • erg lage exploitatiekosten
 • een uitstekende integratie in het landschap

De zuiveringsinstallaties van exelio en Atelier Reeb zijn bijzonder goed geschikt voor kleine gemeenschappen in landelijk gebied (50 tot 2000 IE).