Anaërobe biologische water zuivering

Voor bepaalde soorten biologisch afbreekbaar industrieel afvalwater kan een anaërobe zuiveringsinstallatie van exelio worden toegepast.

De voordelen belang van een anaërobe waterzuivering van exelio zijn:

  • een aanzienlijke verlaging van de vervuilingsgraad van zwaar verontreinigd water met zeer weinig energie
  • een heel geringe slibproductie
  • eenvoudige installaties, met zeer weinig apparatuur, die dus weinig onderhoud vergen
  • heel geringe exploitatiekosten
  • recuperatie van potentiële energie

Een anaërobe zuivering is een stap die exelio systematisch inbouwt in een globale context van toenemende industriële activiteiten waardoor de belasting met verontreinigende stoffen ook zal toenemen. Een anaërobe zuiveringsinstallatie van Exelio vermindert sterk de hoeveelheid verontreinigende stoffen vóór de eindzuivering.

Aangezien de anaërobe waterzuivering niet voor alle toepassingen geschikt is (aanwezigheid of opeenhoping van mogelijke remmers), is het essentieel om de haalbaarheid van deze technologie te bevestigen door proeven alvorens ze voor te stellen.

Vooraleer een anaërobe waterzuivering voor te stellen, voert exelio systematisch proeven uit in het laboratorium in een statische en vervolgens dynamische reactor. Deze studie neemt meerdere weken in beslag en maakt het mogelijk al dan niet de praktische mogelijkheid van een anaërobe waterzuivering te bevestigen en de omstandigheden na te gaan waaronder de beoogde prestaties bereikt kunnen worden.