Calcocarbonic balances, mineralisatie, neutralisatie

exelio beheerst de studie van de calciumcarbonaat-calciumwaterstofcarbonaat-evenwichten van het water. Wij formuleren aanbevelingen voor problemen van kalkaanslag, corrosie en correctie van de zuurtegraad (pH) van het water.

Wij werken met de berekeningsmethode van Legrand, Poirier en Leroy.

Deze methode is van toepassing op elk type water (drinkwater, proceswater, koelwater…) en wordt gebruikt voor elk type materiaal in contact met water (beton, staal, kunststoffen…)

exelio heeft zich gespecialiseerd in de demineralisatie van drinkwater d.m.v. een calcietbed.

Na deze behandeling ligt de pH van het water weer binnen de door de normen voorgeschreven waarden en worden de drinkwaterleidingnetten gepassiveerd (middel ter bestrijding van de corrosie, het fenomeen van rood water…).

Voor alkalisch industrieel afvalwater bouwt exelio waterzuiveringseenheden met behulp van sterke zuren (meestal H2SO4) of met zwakke zuren (CO2) indien de klant geen gebruik wenst te maken van sterke zuren.