exelio, ontwerper, bouwer en installateur voor de industrie en gemeenschappen

exelio, uw ontwerper, bouwer en installateur voor:

  • de zuivering en behandeling van uw afvalwater van gemeenschappen of industriële processen
  • de behandeling van de lucht voor uw industriële processen
  • de optimalisatie van uw productie- en energierecuperatiecentra

exelio werd opgericht in 2007 en boekt een constant groeiende omzet die in 2016 5 miljoen euro zal bereiken.

Naarmate we groeien, nemen we bij exelio nieuwe medewerkers aan. We blijven onze competenties uitbreiden en hebben onze aanwezigheid en onze knowhow in de loop der jaren weten te bevestigen.

Expertisegebieden van exelio

De domeinen waar exelio in uitblinkt, zijn waterzuivering, airconditioning en energiebesparing. Dankzij onze ervaring van meer dan 25 jaar in deze domeinen en onze gebundelde competenties kunnen wij instaan voor een totaalbeheer van uw projecten: collectieve afvalwaterzuiveringsstations (geactiveerd slib of pamco®-biorotoren, slibdehydratatie-eenheden, eenheden voor de neutralisatie van water (sterke zuren of zwakke zuren van het type CO2), eenheden voor de regeling van het debiet en de kwaliteit van lucht, eenheden voor energieproductie of warmtetransport, energieterugwinningseenheden, stations voor de opslag en injectie van diverse reagentia, stations voor de controle van de kwaliteit en het debiet van uw afvalwater…

Ontwerpen, bouwen en installeren

Voor rekening van onze industriële klanten of voor gemeenschappen, beheerst exelio alle stappen van de projecten van het type “ontwerpen, bouwen en installeren”. Wij treden zowel op als bouwheer, vanaf het ontwerp tot de inbedrijfstelling, via natuurlijk de bouw van de technische installaties en de eventuele ruwbouw die wij daarbij ook aanbieden. Wij staan in voor de dienst na verkoop en bieden ook opvolgings-, exploitatie- of onderhoudscontracten aan.

Wij staan zowel in voor nieuwe projecten als voor het verbeteren van bestaande processen.
Wij zijn zeer opmerkzaam om te kunnen anticiperen op eventuele overgangsmaatregelen.

Kwaliteit – Veiligheid  –  Innovatie

Wij proberen ons in de plaats te stellen van onze opdrachtgevers om duurzame oplossingen voor te stellen, die altijd eenvoudig en indien mogelijk innoverend zijn, maar waar kwaliteit centraal staat.

Uitnemendheid kost niets… maar brengt op ! 

Onze zoektocht naar uitnemendheid berust op onze kwaliteits- (ISO9001) en veiligheidsbeheersystemen (VCA **).

Bij exelio zijn wij altijd op zoek naar nieuwe oplossingen ten bate van onze klanten. exelio volgt de marktontwikkelingen op de voet en financiert elk jaar toegepaste onderzoeksprogramma’s.

Begin 2012 heeft exelio een licentie gekocht voor het in de handel brengen en de fabricage van de pamco®-biorotoren.

Met dit product mikt exelio op een internationale markt.