Gebruik en onderhoud advies

De aandachtspunten van alle biorotoren of bioschijven zijn :

 • langdurige stilstanden (bijvoorbeeld door een stroomonderbreking)
 • het verstopt raken van het medium
 • de mechanische stevigheid van de constructie
 • het smeren van de lagers

De pamco®-biorotor biedt als volgt een antwoord op deze aandachtspunten :

Langdurige stilstanden

Bij langdurige stilstanden droogt de biofilm die boven het wateroppervlak uitsteekt en creëert zo een onevenwicht in de biorotor. Bij het heropstarten van de biorotor kan de onbalans te groot worden en mechanische breuken tot gevolg hebben.

pamco®-oplossingen :

 • een koppelmeetsysteem stopt de uitrusting wanneer het koppel een bepaalde drempel overschrijdt
 • na een te lange stilstandtijd worden de kuipen leeg gemaakt (vaste pomp, handbediende of automatische klep…)
 • gebruik van een frequentieregelaar om in alle zachtheid het mechanisme na een stilstand weer in beweging te brengen

Verstopping van de drager van de biomassa

Bepaalde slecht ontworpen biorotoren, die onvoldoende beschermd zijn tegen zwevende stoffen of te “klein” bemeten zijn, kunnen dichtslibben door afval of door een overmaat aan zich ontwikkelende biomassa.

 

pamco®-oplossingen :

INTERIEUR
 • de afmetingen van de bezinkings- & gistingstank altijd ruimer maken dan strikt noodzakelijk
 • een wand aanbrengen om zwevende stoffen aan de uitgang van de bezinkings- & gistingstank tegen te houden
 • vermijden om de bezinkingszone van de bezinkings- & gistingstank te verstoren door de bij de gisting opstijgende gasbellen
 • een overmaat aan verontreinigende belasting vermijden ter plaatse van de eerste trap van de pamco®-biorotor
 • het medium zo rond de as schikken dat de geulen loodrecht boven het wateroppervlak uitsteken ter plaatse waar het medium uit de vloeistof komt zodat het water gedraineerd kan worden, samen met een afwatering en doorspoeling van de biofilm

Met al deze voorzorgsmaatregelen is er geen enkel risico op dichtslibben, zelfs met een medium van het alveolaire type.

Mechanische stevigheid van de constructie

Aangezien de biorotor het hart is van de biologische reactor, is het belangrijk dat deze uitrusting, die voornamelijk mechanisch werkt, zo stevig en duurzaam mogelijk is.

 

 

pamco®-oplossingen :

 • de pamco®-biorotor bezit een eenvoudige, robuuste en beproefde mechanische constructie
 • de pamco®-biorotor bestaat al meer dan 30 jaar en werd in de loop der tijd constant verbeterd op vlak van bouwwijze, assemblage en keuze van de materialen waaruit hij is opgebouwd
 • standaard worden de volgende materialen gebruikt :
  • holle centrale as in zacht staal ST37 met epoxy afwerkingslaag van 300 µm dik; bovendien is de as niet in het afvalwater ondergedompeld
  • de massieve uiteinden van de as zijn gemaakt van onbekleed staal ST57.2
  • medium van het alveolaire type (verschillende dichtheden) in polypropyleen (PP)
  • structuur voor de bevestiging van de steun aan de roestvaststalen as
 • er wordt rekening gehouden met grote veiligheidsfactoren bij de bepaling van de afmetingen, vooral van de centrale as
 • volgen van een zeer strikte bouwwijze en controle

De pamco®-biorotoren zijn ongetwijfeld de best aan de industrie aangepaste en meest robuuste biorotoren op de markt.

Smering van de lagers

De lagers moeten regelmatig ingevet worden om een goede smering van de asuiteinden van de centrale as te garanderen.

pamco®-oplossingen :

 • door gebruik te maken van een holle centrale as zijn er slechts 2 steunpunten en dus 2 lagers nodig, zelfs voor zeer lange biorotoren (> 10 m)
 • er zijn dus geen tussenlagers tussen 2 moeilijk toegankelijke trappen
 • levering van automatische smeertoestellen (idealiter met vetpatroon)
 • het smeren van de lagers en alle gangbare onderhoudsverrichtingen gebeuren van langs buiten, zonder in de biologische reactor te moeten ingrijpen, dus zonder risico’s voor de operator