Voordelen van een pamco® biorotoren installatie

Een onderhoud in alle veiligheid

Dankzij zijn bouwwijze met een holle as en slechts 2 steunlagers aan de uiteinden, zijn de smeerpunten van een pamco®-biorotor volledig en veilig toegankelijk van langs de buitenzijde van de biologische reactor. Het smeren van de lagers van een pamco®-biorotor of het vervangen van de vetpatronen gebeurt in alle veiligheid, zonder de machine te moeten stilzetten. Op geen enkel moment moet de operator iets in de kuipen doen. De luiken voorzien in de bovenkant van de biorotoren zijn bedoeld voor de inspectie van de staat van de modules (bedekkingsgraad door de zuiverende biomassa). De pamco®-biorotoren zijn zo ontworpen dat er geen enkel gevaar is om in de reactor te vallen.

Weerstand tegen schoksgewijze belastingen en belastingswisselingen

De zuiveringsstations met pamco®-biorotoren zijn opmerkelijk goed bestand tegen schoksgewijze belastingsschommelingen. Al enkele uren na de zo een soort storing neemt het rendement weer de beginwaarde aan. De schommelingen van de verontreinigende belasting worden aanzienlijk gedempt door accumulatie van het substraat (in reserve) in de bacteriële cellen.

Hoge zuiveringsprestaties

Met de pamco®-biorotoren verwijdert u niet alleen de verontreiniging door koolwaterstoffen, maar kunt u ook de stikstof behandelen. Bij geringe belasting gebeurt de nitrificatie inderdaad automatisch in de laatste trappen. Een recirculatie naar een zuurstofloze trap aan de kop (ook met biomassa op een vaste drager) kan toegepast worden om een denitrificatie van het afvalwater te verwezenlijken. Om de zuiveringsprestaties te garanderen, wordt het dragermateriaal (medium) van de pamco®-biorotoren oordeelkundig over 2 tot 4 seriegeschakelde zuiveringstrappen verdeeld. De totale toegepaste oppervlakte hangt af van de te bereiken prestaties (ongeveer 8 g DBO5/m².d voor een eliminatie van alleen C en 4 g DBO5/m².d in geval van nitrificatie).

Een optimalisatie van uw exploitatiekosten

De exploitatiekosten van een installatie met pamco®-biorotoren zijn de laagste van alle intensieve zuiveringsprocedés :

  • gezien het klein aantal motoren dat gebruikt wordt en de geringe vermogens diedaarvoor  nodig zijn, is het energieverbruik van de installatie met biorotoren erg laag
  • de weinige uitrusting die gebruikt wordt, vraagt slechts erg weinig toezicht, dus zijn de personeelskosten ook erg gering
  • het zeer goed gemineraliseerde slib wordt ter plaatse verteerd in de bezinkings- & gistingstank; de productie ervan is dus ook zeer gering

Een emmerrad om de investeringskosten te beperken

In het ideale geval dient bij een vlak terrein, een emmerrad bevestigd te worden op de as van de pamco®-biorotor om het niveau van het water te verhogen om vervolgens over te gaan naar het klaringsbekken om de ingraafdiepte van dit bekken en dus de investeringskosten te beperken.

Een frequentieregelaar met tal van voordelen

Een frequentieregelaar is voorzien om het toerental van de pamco®-biorotor te regelen. Met deze frequentieregelaar :

  • kunt u, indien nodig, het losrukken van de biofilm door afschuiving in het water veroorzaken door tijdelijk de rotatiesnelheid te verhogen (bijvoorbeeld om het zuiveren te versnellen na een sterke vervuiling).
  • kunt u de cos phi verbeteren en daardoor energie besparen.
  • beheert u beter het heropstarten na langdurige stilstanden

Een uitstekende integratie in het landschap

Vanwege de horizontale (en dus niet-verticale) schikking van het gebruikte medium hebben deze zuiveringsstations geen constructie in de hoogte nodig. Integendeel, voor een perfecte integratie in het landschap worden de constructies in het ideale geval ingegraven.